به گزارش نوای آبیدر ، روز پنج شنبه جلسه استیضاح شهردار سنندج بنا بر درخواست سه نفر از اعضای شورای شهر برگزار شد و در نهایت رای گیری اعضا انجام شد. با توجه به مناسبات موجود در شورا و رای اکثریت حامی شهردار در جلسه امروز و نیز فرصت کوتاه باقی مانده از این دوره […]

به گزارش نوای آبیدر ، روز پنج شنبه جلسه استیضاح شهردار سنندج بنا بر درخواست سه نفر از اعضای شورای شهر برگزار شد و در نهایت رای گیری اعضا انجام شد.
با توجه به مناسبات موجود در شورا و رای اکثریت حامی شهردار در جلسه امروز و نیز فرصت کوتاه باقی مانده از این دوره شورا، تصمیم برای ادامه کار حشمت اله صیدی به شورای دور ششم در سال ۱۴۰۰ موکول شد.
مدتی پیش سه نفر از اعضای شورای شهر سنندج با طرح ۲۵ سوال در زمینه های مختلف؛ خواستار استیضاح شهردار این شهر شده بودند.
اگر چه با توجه به چیدمان اعضا و حضور شش عضو حامی شهردار، نتیجه استیضاح از پیش مشخص بود اما بر اساس روال قانونی جلسه استیضاح برگزار شد و به صورت رسمی شورای شهر به ادامه کار حشمت اله صیدی به عنوان شهردار سنندج رای داد.
انتهای پیام/