طی حکم هایی جداگانه از سوی استاندار کردستان، کیومرث حبیبی به عنوان معاون هماهنگی امور عمرانی و حامد قادرزاده به عنوان معاون امور اقتصادی استانداری معرفی شدند.

به گزارش نوای آبیدر ،مراسم معارفه معاونین عمرانی و اقتصادی استاندار کردستان پیش از ظهر امروز در سالن شهدای گمنام استانداری کردستان برگزار شد.

در این مراسم از خدمات شهرام ملکی تقدیر شد و کیومرث حبیبی به عنوان معاون جدید هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان معرفی شد.

حبیبی از صاحب نظران دانشگاهی در عرصه عمران و شهرسازی بوده و عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان است.

همچنین در این مراسم از خدمات سید کمال حسینی سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی تقدیر به عمل آمد و حامد قادرزاده به عنوان معاون جدید امور اقتصادی استانداری معرفی شد.

قادرزاده از اعضای هیئت علمی دانشگاه کردستان بوده و در سوابق مدیریتی خود مسئولیت پارک علم و فناوری در استان کردستان را برعهده داشته است.