کاظمی شهردار منطقه یک سنندج گفت: مدیر یکی از دبیرستان های واقع در این منطقه که اقدام به بریدن خودسرانه یک درخت کهنسال کرده بود از طرف کمیسیون بهسازی و توسعه فضای سبز شهرداری سنندج محکوم به کاشت ۲۰ اصله نهال شد.

به گزارش نوای آبیدر،صبح پنجم مهرماه جاری در یکی از دبیرستان سنندج واقع در منطقه یک شهرداری این شهر شاهد بریدن درختی کهنسال توسط مدیر متخلف و معلمان این مدرسه بودیم که به گفته شاهدان عینی در همان لحظات نخستین این اقدام از سوی دوستداران محیط زیست و مردم محله مورد انتقاد و اعتراض قرار گرفت.

عمق فاجعه قطع کردن این درخت کهنسال که بیش از نیم قرن از عمر آن ها می گذرد تا جایی بود که علی کاظمی شهردار منطقه یک سنندج به همراه اکیپی از شهرداری به محل مراجعه نموده تا مدیر متخلف و معلمان این دبیرستان را از این اقدام غیرقانونی منع کند،

اما ماجرا به این امر ختم نشده و در نهایت با حضور پلیس و تنظیم صورتجلسه غائله به صورت موقتی حل می شود.

شهردار منطقه یک سنندج  در گفت و گوی تلفنی با خبرنگار کردتودی از ارجاع پرونده این ماجرا به مراجع قضایی خبر داد و گفت: کمیسیون بهسازی و توسعه فضای سبز سنندج واقع در سازمان سیما و منظر شهرداری طی صورتجلسه ای این فرد خاطی را محکوم به کاشت ۲۰ اصله درخت کرده است.

کاظمی همچنین از پیگیری این ماجرا در مراجع حقوقی شهرستان سنندج خبر داد.

وی افزود: هرگونه کوتاه آمدن در این خصوص موجب می شود افراد دیگری نیز این اقدام غیر قانونی را مرتکب شوند.