مدیر کل بازرسی استانداری کردستان گفت: عملکرد کمیته سلامت اداری در استان باید منجر به اصلاح فرایندها شود و مدیران و کارکنان ادارات باید در راستای ارتقای بهره وری و تکریم ارباب رجوع تلاش بیشتری کنند.

به گزارش خبرنگار نوای آبیدر، مرادعلی بهمنی روز سه شنبه در میزگرد استانی ارتقای بهره وری و مبارزه با فساد اداری در سالن پیامبر اعظم(ص) استانداری کردستان اظهار کرد: فساد اداری موجب کاهش بهره وری و عدم تکریم ارباب رجوع می شود.

وی افزود: کمیته سلامت اداری در برخی از دستگاه ها عملکرد قابل قبولی ندارند و جلساتی که برگزار می شود خروجی قابل توجهی ندارد.

بهمنی خاطرنشان کرد: تکریم مردم اولین وظیفه کارکنان ادارات است و نباید پیگیری درخواست ها و مشکلات مردم در بروکراسی اداری متوقف شود.

وی تأکید کرد: اخلاق نیکو و رفتار مناسب با مراجعه کنندگان به ادارات و پیگیری درخواست و مشکلات مردمی باید سرلوحه امور کارکنان ادارات باشد.

مدیر کل بازرسی استانداری کردستان تصریح کرد: روش ارتباط با مراجعین از دیگر مشکلات سیستم اداری ماست و نباید کارکنان مشکلات شخصی خود را به بدنه اداره تعمیم دهند.

بهمنی افزود: در بحث هوشمندسازی نیز باید شاهد تحول در انجام امور باشیم و کاهش پیگیری امور را به دنبال داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: در دولت سیزدهم دوشنبه ها را براساس تاکیدات استاندار برای ملاقات مردمی در نظر گرفتیم و باید مدیران دستگاه های اجرایی این روز را مدنظر داشته و جوابگوی مردم باشند چرا که ما نتیجه بازخوردها را پیگیری می کنیم. وگزارش عملکردی دستگاه ها را خدمت استاندار محترم می دهیم

مدیر کل بازرسی استانداری کردستان اظهار داشت: میزان بهره وری در سیستم اداری نیازمند ارتقا است لذا انتظار می رود مدیران دستگاه های اجرایی هم بهره وری را در عملکرد خویش بالا ببرند و هم کارکنان خود را با اقدامات انگیزشی جهت ارتقای بهره وری رهنمون کنند.

وی افزود: مدیریت تعاملی در ادارات استان باید توسعه یابد و مدیران دستگاه های اجرایی از توانمندی کارکنان خویش به نحو احسن بهره گیرند.

وی افزود: بهینه سازی مدیریت و تغییر وظایف کاری کارشناسان موجب ایجاد تعهد بیشتر برای کارمندان است.

بهمنی تأکید کرد: هر نوع فعل یا ترک فعلی که یک کارمند یا مدیر مرتکب می شود و موجب نقض قوانین و مقررات اداری می شود نوعی فساد اداری است و دامنه بسیار بزرگی دارد و فراتر از فساد مالی و ارتشاست.

مدیر کل بازرسی استانداری کردستان اظهار داشت: اطلاع رسانی در مبحث سلامت اداری ضعیف است و باید مردم از حقوق خویش در ادارات آشنا شوند.

بهمنی افزود: برخی مدیران نقاط آسیب پذیر دستگاه های اجرایی خود را نمی دانند و ناخواسته وارد فساد اداری می شوند و مشکلات متعددی برای آن ها پیش می آید لذا باید نقاط آسیب پذیر ادارات شناسایی شود.

وی خاطرنشان کرد: خدمات دولت در ایام مبارک دهه فجر باید به مردم اطلاع رسانی شود و مردم در جریان خدمات سیستم اداری هم باشند.

بهمنی اظهار کرد: فساد اداری یک ویروس است و علاوه بر سیستم اداری بر اعتماد مردمی نیز اثر منفی می گذارد و استان ما جز استانهابا عملکرد مناسب می باشد. اما چون دستگاها از لحاظ اطلاع رسانی مشکل دارند همین امر موجب تأثیر منفی بر اذهان عمومی گذاشته و باید این آسیب نیز با تلاش و مشارکت کارکنان سیستم اداری استان کاهش یابد. وخدمات ارزشمند دولت به مردم اطلاع رسانی گرد

وی افزود: سعی کردیم که معاونین پشتیبانی ادارات را هم به همراه مدیران عضو کمیته سلامت اداری کنیم تا گلوگاه های فساد اداری را زودتر بخشکانیم.

بهمنی اظهار داشت: در آینده نزدیک شاهد برگزاری همایش ملی سلامت اداری به میزبانی سنندج خواهیم بود.