رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان به جایگاه ویژه این استان در تولید توت فرنگی اشاره کرد و گفت: انتظار داریم شهرستان سنندج به عنوان پایتخت تولید توت فرنگی کشور معرفی شود.

به گزارش نوای آبیدر، پیمان اسکندری با اشاره به تولید بیش از ۶۲ درصد توت فرنگی کشور در کردستان گفت: باید شهر سنندج به عنوان پایتخت توت فرنگی کشور معرفی شود.

وی با بیان اینکه این رویداد در هفته آخر اردیبهشت ماه برگزار می شود تصریح کرد: باید این رویداد به عنوان یک مراسم ملی در کشور مطرح و هر ساله در این تاریخ  برگزار شود.

اسکندری افزود: جشن ملی برداشت توت فرنگی کردستان در سنندج با هدف شناسایی و معرفی پتانسیل های استان کردستان به منظور توسعه این محصول انجام خواهد شد و باید با تمام توان از برند توت فرنگی کردستان حمایت کنیم.