مناظر طبیعی سنندج در فصل پائیز جلوه‌ای رنگارنگ از زیبایی‌های خدادای را به تصویر کشده است.

به گزارش نوای آبیدر،‌مناظر طبیعی سنندج در فصل پائیز جلوه‌ای رنگارنگ از زیبایی‌های خدادای را به تصویر کشده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انتهای پیام/