فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان گفت: انتظار داریم دولت جدید از ظرفیت نیروهای نخبه بسیج و جهادگران بسیجی استفاده کند چرا که با استفاده از تفکرات جهادی و بسیجی کارها به پیش می رود.

به گزارش نوای آبیدر، سردار سید صادق حسینی در جمع نخبگان بسیجی سنندج اظهار کرد: برای اینکه امنیت کشورمان در حد اعلا حفظ شود نیازمند مشارکت عمومی همیشگی هستیم.
وی افزود: همه بحران هایی را که پشت سر گذاشته ایم توسط مردم  مدیریت شده است.
سردار حسینی از نخبگان بسیجی استان بابت تلاش های مجاهدانه در دوران کرونایی تقدیر کرد و گفت: با فراهم آمدن واکسن ایرانی باید ما بسیجیان به کمک مجموعه درمان بیاییم تا واکسیناسیون با نظم و انسجام برگزار شود.
وی از خدمات بسیجیان در برگزاری انتخابات هم تقدیر کرد و گفت: انتظار داریم دولت جدید از ظرفیت نیروهای نخبه بسیج و جهادگران بسیجی استفاده کند چرا که با استفاده از تفکرات جهادی و بسیجی کارها به پیش می رود.
فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان اظهار کرد: امیدواریم بخشی از مشکلات جامعه که به دلیل ناکارآمدی و مدیریت ضعیف بوده است، توسط دولت انقلابی حل شود.
سردار حسینی تصریح کرد: اگر امنیت پایدار در جامعه برقرار باشد سرمایه گذاری و توسعه انجام خواهد شد لذا  باید قدردان امنیت پایدار موجود در کشور باشیم و از آن حفاظت کنیم.
وی تأکید کرد: در پایگاه های بسیج برای همه اقشار مردم با هر نوع ایده و مرامی بجز ضدانقلاب باز است.
فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان اظهار داشت: پایگاه بسیج باید در راستای جذب هر چه بیشتر جوانان و نوجوانان نخبه و تلاشگر سنندجی همت گمارند و کادر تراز انقلاب اسلامی تربیت کنند.