ستاد کرونا استان کردستان و مدیریت شهری سنندج با اعلام اینکه دستفروشان خیابان فردوسی عامل انتشار ویروس کرونا و کند شدن پروژه پیاده راه هستند اقدام به جمع کردن بساط آن ها نموده اند و سه روز است که اوضاع این خیابان مملو از اعتراض دستفروشان است.

به گزارش نوای آبیدر،از روز چهارشنبه مسئولان شهرداری سنندج با حضور ماموران اجرائیات از پهن کردن بساط دستفروشان جلوگیری نموده و موجب اعتراض گسترده این افراد شده اند.

 

دستفروشان معترض در گفت و گو با خبرنگار کردتودی اعلام داشتند که در هیچ جای دنیا از راه اندازی بازارهای روز جلوگیری نمی کنند بلکه ساعاتی مشخص را برای فروش اقلام دست فروشان مشخص می کنند.

 

به گفته دستفروشان معترض بیش از هزار خانوار سنندجی معیشتشان از محل دستفروشی در شهر محروم سنندج محقق می شود.

 

آنان همچنین اعلام کردند که اجازه نمی دهیم کاسه کوزه ناتوانی مدیریت شهری سنندج در خصوص بهره برداری از پیاده راه فردوسی و همچنین ضعف عملکردی ستاد کرونا استان بر سر ما دستفروشان شکسته شود و در این خصوص از دادستان و نهادهای حاکمیتی خواستاریم که به داد ما و خانواده هایمان برسند.

 

خبرنگاران کردتودی در روزهای آتی تا به نتیجه رسیدن این معضل شهری پیگیر امور خواهد بود و با دستگاه های متولی امر و افراد زیان دیده گزارش های میدانی را تهیه خواهند کرد.