بسیج جامعه پزشکی سپاه سنندج با همکاری گروه جهادی چشم پزشکان بسیجی تهران در قالب طرح شهید رهنمون در ناحیه منفصل شهری نایسر سنندج اقدام به ویزیت رایگان بیماران نیازمند طی سه روز جاری کرد.

به گزارش نوای آبیدر، بسیج جامعه پزشکی سپاه بیت المقدس کردستان با همکاری گروه جهادی چشم پزشکان بسیجی تهران در ناحیه منفصل شهری نایسر سنندج اقدام به ویزیت رایگان بیماران نیازمند طی سه روز جاری کرده و در این اقدام خیرخواهانه علاوه بر ویزیت رایگان به افراد دارو و عینک رایگان نیز اعطا شده و افرادی هم که نیازمند عمل جراحی باشند به صورت رایگان در بیمارستان کوثر سنندج و زیر نظر این تیم جهادی عمل می شوند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انتهای پیام/