رئیس مرکز بهداشت سنندج اظهار داشت: ۲۱ تیم گشت مشترک ستادی از هفت اداره و ۹۹ واحد صنفی و کارشناسان محیطی از ۸۷۳ واحد صنفی مختلف درون شهری و بین راهی بازدید کردند.

به گزارش نوای آبیدر ، جهانبخش یوسفی اظهار کرد: در خصوص نظارت ویژه بر مراکز عرضه مواد خوراکی و غذای آماده، کارشناسان این مرکز با انجام۱۸۳ مورد بازدید از مراکز یاد شده هفت نمونه از مواد تهیه شده در این واحدهای صنفی را جهت تایید سلامت مورد نمونه برداری قرار دادند.

وی با اشاره به پلمب ۲ واحد قنادی به دلیل عدم رعایت پروتکل های بهداشتی افزود:  ۱۷ واحد صنفی مختلف نیز به علت قصور دراجرای کامل موازین بهداشتی اخطاریه بهداشتی دریافت کردند تا در زمان تعیین شده نواقص موجود را مرتفع کنند.

رئیس مرکز بهداشت سنندج اضافه کرد: ۱۵۵ کیلوگرم مواد غذایی در این بازرسی ها کشف و ضبط شد.