شوراها به عنوان پارلمان های محلی دارای جایگاه ویژه ای در معادلات فرهنگی و اجتماعی هستند و باید با حساسیت ویژه ای امور مرتبط با آن ها پیگیری شود.

به گزارش نوای آبیدر، به منظور پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی،فرهنگی، آموزشی، پرورشی و سایر امور رفاهی از طریق‌همکاری مردم و نظارت بر امور

روستا، بخش، شهر و شهرک، شوراهایی به نام شورای اسلامی روستا، بخش، شهر و شهرک براساس مقررات تشکیل می شوند و هر چهار سال یکبار این پارلمان مردمی فعالیت رسمی خود را با انتخاب افراد داوطلب آغاز می کند.

شوراهای اسلامی شهر و روستا به سبک جدیدی که در قانون تعریف شده است در استانی تاریخی همچون کردستان که هزاران سال سابقه مشارکت مردمی و مشورت عمومی را در کارنامه تاریخی خود دارد تاکنون نتوانسته اند موفقیتی عموم پسند داشته باشند و در شهرهای بزرگ استان به مراتب شهرهای کوچک و روستاها دارای حواشی و ضعف های بسیاری بوده اند.

متاسفانه تخلفات تعدادی از اعضای شوراهای شهرها و روستاها در استان و سوءاستفاده های مالی و اداری تعدادی از آن ها موجب خدشه دار شدن این جایگاه قانونی در نقاط مختلف استان شده و این نهاد عمومی آنچنان که شایسته است نتوانسته به وظایف خود عمل کند.

بدون شک بخشی از دلسردی مردم از پروسه انتخابات و پایین آمدن مشارکت مردمی در امور اجتماعی و سیاسی نشأت گرفته از عملکرد ضعیف و برخی سو استفاده های اعضای شوراهای شهرها و روستاها بوده و این ضعف همچنان در خلأ نظارت نهادهای متولی امر تداوم دارد.

شوراهای شهر و روستا به عنوان نهادهای عمومی و اجتماعی که در صف و خط مقدم امور زندگی و اجتماعی مردم قرار دارند به صورت مستقیم با تصمیمات خود بنیان های مالی خانواده ها و سلامت مردم را تحت تأثیر قرار می دهند.

همزمانی انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا با سیزدهمین دوره ریاست جمهوری موجب شده است که انتخابات این نهادهای عمومی در سایه انتخاب رئیس جمهور قرار گرفته و در بیشتر اوقات اهمیت ویژه این نهاد عمومی از یادها برود.

بدون شک در استان کردستان که دارای شهرهایی با زیرساخت های ضعیف عمرانی و کمبودهای بسیار از لحاظ خدماتی و رفاهی است توجه به شوراها و انتخاب افرادی اصلح به دور از علقه های قومی و طایفه ای می تواند مسیر توسعه این استان را به سوی مقصدی درست رهنمون کند و تا زمانی که شوراهای شهر و روستا با افرادی متخصص و توانمند مدیریت نشوند نمی توان به ارتقا مشارکت مردمی و توسعه شهرها و روستاهای کردستان امیدوار بود.