بایگانی‌های بریدن درختان | وب سایت رسمی نوای آبیدر
سريال بريدن درختان كهنسال در سنندج ادامه دارد/ دستگاه های نظارتی بیخيال تاراج سرمايه های عمومی 13 مهر 1399

سريال بريدن درختان كهنسال در سنندج ادامه دارد/ دستگاه های نظارتی بیخيال تاراج سرمايه های عمومی

پس از بازتاب خبری بريدن درخت كهنسال توسط مدير يكی از مدارس سنندج طَی چند روز گذشته متاسفانه عصر امروز نيز فردی ديگر در مجموعه قديمی آپارتمان های ادب اين شهر اقدام به بريدن خودسرانه چندين اصله درخت كهنسال نموده كه داد فعالان زيست محيطی را درآورده است.