سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سنندج گفت: در راستای تکمیل بانک اطلاعاتی فضاهای سبز شهری، این سازمان اقدام به شناسایی گونه‌های درختی در سطح پارک‌های اصلی شهر نموده است.

علی اصغری در گفت‌وگو با خبرنگارنوای آبیدر اظهار کرد: به استناد ماده ۲ و تبصره یک قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهر سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری سنندج اقدام به آمار برداری درختان واقع در پارک‌های اصلی درمناطق ۴گانه شهر سنندج کرده است.

وی گفت: پروژه پلاک‌کوبی درختان  برای مدیریت فضاهای سبز شهری و تصمیم‌گیری‌های آتی در سطح شهر لازم و ضروری است که با مدیریت درست واصولی می‌توان خروجی‌های صحیح و کاربردی از وضعیت فعلی درختان بدست آورد.

اصغری افزود: در همین راستا ۱۰ هزار اصله درخت از گونه‌های مختلف در این پارک‌ها آماربرداری و کدهای ۱۲ رقمی شامل کد منطقه، محیط بن، ردیف قرارگیری، خیابان و…برداشت و ثبت شده است.

سرپرست سازمان سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سنندج با بیان اینکه این طرح استمرار دارد، اضافه کرد: برای تمام درختانی که مورد آماربرداری قرار گرفته اند نصب پلاک درفاز بعدی انجام خواهد شد.

اصغری حفظ محیط زیست به عنوان سرمایه ی ملی و طبیعی را مورد تاکید قرار داد و گفت: باید از هرگونه فعالیت مخرب در حریم فضاهای سبز که منجر به آسیب‌رسانی به این گونه سطوح  شود خودداری شود و همه شهروندان خود را در حفظ این سرمایه ملی وظیفه مند بدانند.