مدیر عامل شرکت گاز کردستان گفت: با گازرسانی به ۹ روستای سنندج در دهه فجر، اکنون بیش از ۸۸ درصد روستاهای این شهرستان به شبکه سراسری گاز طبیعی متصل است.

احمد فعله گری در گفت و گو با خبرنگار نوای آبیدر با بیان اینکه گازرسانی به هر خانوار روستایی بیش از ۲۰۰ میلیون ریال برای شرکت گاز استان هزینه دارد، اظهار داشت: از ۱۸۹ روستای دارای قابلیت گازرسانی در شهرستان سنندج، ساکنان ۱۶۷ روستا از گاز طبیعی بهره‌مند هستند.

وی با اشاره به اینکه ۲۲ روستای باقی مانده در سنندج در سال آینده گازدار خواهد شد، افزود: براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان تا پایان سال ۱۴۰۰ به شبکه سراسری گاز طبیعی متصل می‌شود.

مدیر عامل شرکت گاز کردستان یادآور شد: شرایط توپوگرافی بخش کلاترزان و سخت‌گذر بودن آن عملیات حفاری برای اجرای لوله های گاز را با دشواری های فراوانی روبرو کرده که مشابه آن را در کمتر نقاط ایران می‌تواند مشاهده کرد.

فعله گری با بیان اینکه ضریب نفوذ گاز طبیعی در جمعیت روستایی سنندج ۹۲ درصد است، اظهار داشت: در حال حاضر برنامه‌ای برای گازرسانی به روستاهای کمتر از ۲۰ خانوار وجود ندارد.

وی افزود: در حال حاضر ۵۵۵ هزار مشترک در کردستان از خدمات شرکت گاز بهره‌مند بوده که حدود ۱۷۵ هزار اشتراک آن مربوط به شهرستان سنندج است.

فعله گری خاطرنشان کرد: ضریب نفوذ گاز طبیعی در جمعیت شهری کردستان ۱۰۰ درصد و در جمعیت روستایی ۹۵ درصد است.