مدیرعامل شرکت گاز کردستان گفت: تا پایان سال جاری ۲۲ روستای سخت‌گذر سنندج به شبکه سراسری گاز طبیعی متصل و به این صورت تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار این شهرستان از این سوخت بهره‌مند می‌شود.

احمد فعله‌گری در گفت و گو با خبرنگار نوای آبیدر اظهار داشت: در حال حاضر ۱۶۷ روستای سنندج معادل ۸۸ درصد روستاهای این شهرستان از گاز طبیعی بهره‌مند است.

وی به سخت‌گذر بودن اغلب روستاهای سنندج اشاره و اضافه کرد: ۱۸۹ روستا در این شهرستان قابلیت گازرسانی دارد که تاکنون ۱۶۷ روستای آن به شبکه سراسری گاز متصل شده است.

وی یادآور شد: عملیات گازرسانی در هشت روستای شهرستان سنندج در حال اجرا بوده و کارهای مطالعاتی در ۱۴ روستای باقیمانده هم در دست اقدام است.

مدیرعامل شرکت گاز کردستان ادامه داد: با گازرسانی به هشت روستای در حال اجرا، آمار روستاهای بهره‌مند از گاز در سنندج تا ۲ ماه آینده به ۹۲ درصد افزایش می‌یابد.

فعله‌گری به دشوار بودن عملیات گازرسانی در بخش کلاترزان سنندج با توجه به شرایط توپوگرافی منطقه اشاره کرد و گفت: برای گازرسانی به هر واحد مسکونی در روستاهای استان، بیش از ۲۰۰ میلیون ریال هزینه می‌شود.

وی با بیان اینکه برنامه‌ای برای گازرسانی به روستاهای کمتر از ۲۰ خانوار وجود ندارد، افزود: در حال حاضر ۱۸۴ هزار مشترک در شهرستان سنندج از خدمات شرکت گاز کردستان بهره‌مند است.