مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان گفت: بازارچه تاناکورای سنندج به دلیل عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی تا پایان محدودیت های کرونایی تعطیل شد.

به گزارش نوای آبیدر، آرزو فلاحی اظهار کرد: بازرسی از بازارچه تاناکورای سنندج نشان داد دستورالعمل‌های بهداشتی در آن رعایت نمی‌شود و به همین دلیل این بازارچه تا پایان محدودیت‌ها تعطیل شد.

وی افزود: بازارچه تاناکورا بعد از اعمال محدودیت‌ها فعال بود که با حضور بازرسان بهداشت محیط و تذکر به کسبه این بازارچه، به منظور جلوگیری از شیوع کرونا این مکان تعطیل شد.

فلاحی خاطرنشان کرد: متاسفانه با وجود تذکرات چندین باره بازرسان بهداشت محیط به کسبه این بازارچه شاهد تخطی چندین باره آنان از پروتکل های بهداشتی ویژه دوران کرونایی بودیم و همین امر تصمیم گیران ستاد استانی مبارزه با کرونا را مجاب کرد که حکم بر تعطیلی این مکان بدهند.

گفتنی است، بازارچه تاناکورای سنندج به دلیل تصرف پیاده روها و اماکن عمومی توسط برخی افراد سودجو و ناتوانی مدیران شهری برای جلوگیری از این سواستفاده شخصی به سنبل آشفتگی شهری در مرکز کردستان تبدیل شده است و علاوه بر آسیب های اجتماعی، در دوران کرونایی نیز موجب آسیب های بهداشتی برای شهروندان شده بود که بالاخره پس از چند ماه متولیان و تصمیم گیران کردستانی جرات تعطیل کردن این مکان را پیدا کردند.