پروسه استیضاح شهردار سنندج پس از قانع نشدن اعضای سوال کننده شورای شهر کلید خورد.

به گزارش نوای آبیدر، جلسه طرح سوال ۳ نفر از اعضای شورای اسلامی شهر سنندج از حشمت الله صیدی شهردار این شهر ظهر امروز در سالن جلسات شورای شهر سنندج برگزار شد.

فرزاد زارعی، علی پژگل و انور رشیدی ۳ عضو سوال کننده شورای اسلامی شهر سنندج از حشمت الله صیدی بودند که در قالب ۲۵ سوال خواستار توضیحات شهردار شده بودند.

در این جلسه ۳ ساعته که با حضور جمعی از خبرنگاران استان برگزار شد بارها شاهد درگیری لفظی سوال کنندگان با غریب سجادی رئیس شورای شهر سنندج بودیم که هر کدام با استناد به مفاد قانونی سعی بر عقب نشینی طرف مقابل می کردند.

پس از توضیحات ۳ ساعته حشمت الله صیدی این ۳ نفر قانع نشده و درخواست برگزاری جلسه استیضاح را مطرح کردند.

سید انور رشیدی یکی از سوال کنندگان در این جلسه اظهار کرد: پاسخ های شهردار ما را قانع نکرده و خواستار اجرای ماده ۸۳ و برگزاری جلسه استیضاح هستیم.

وی افزود: آمادگی داریم که اسناد و مدارک بیشتری را در خصوص موارد خواسته شده در اختیار رسانه ها قرار دهیم.