معاون نظارت و پایش اداره‌کل حفاظت محیط زیست کردستان گفت: هوای سنندج برای دومین روز متوالی ناسالم است و به شهروندان توصیه می شود در این خصوص نکات بهداشتی را رعایت کنند.

به گزارش نوای آبیدر، اقبال حمیدی اظهار کرد: شاخص آلودگی هوا هم اکنون سنندج ۱۱۸ و برای گروههای حساس ناسالم است.

وی افزود: مردم به ویژه افرادی که ناراحتی تنفسی و قلبی و عروقی دارند و همچنین سالمندان و کودکان در فضای باز تردد نکنند.

حمیدی خاطرنشان کرد: بر اساس شاخص‌های سنجش کیفیت هوا، اگر شاخص کیفیت هوا کمتر از ۵۰ باشد، هوا پاک، بین ۵۱ تا ۱۰۰ قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و بیشتر از ۳۰۱ خطرناک تلقی می‌شود.