مدیر شهرداری منطقه یک سنندج با بیان اینکه برخی از منازل متروکه و مخروبه که احتمال ریزش و تخریب آن وجود دارد شناسایی شده است گفت: با نصب بنر به مالکان این بناهای فرسوده هشدار داده شد که در فرصت 15 روز با مراجعه به شهرداری نسبت به تعیین تکلیف بنای خود اقدام کنند.

مدیر شهرداری منطقه یک سنندج در گفتگو با خبرنگار نوای آبیدر عنوان کرد: بسیاری از منازل مسکونی در سطح این منطقه جز بناهای فرسود و متروکه هستند.

علیرضا کاظمی گفت: ساختمان های متروکه  و مخروبه می تواند در زمان بارندگی دچار ریزش، تخریب و  باعث به خطر افتادن جان شهروندان شود.

 

وی بیان کرد: منازل متروکه و  مخروبه سطح منطقه شناسایی شده ولی متاسفانه برخی از این بناها خالی از سکنه است و مالک آن هم مشخص نیست.

وی از ارائه مهلت ۱۵ روزه به مالکان منازل و ساختمان های فرسوده و متروکه خبر داد و گفت: در مرحله اول با دادن مهلت ۱۵ روزه و نصب بنر به مالکان فرصت داده شده تا با ارائه مدارک به شهرداری منطقه مراجعه نموده و نسبت به ایمن سازی و یا تخریب این بناها اقدام نمایند.

 

مدیر شهرداری منطقه یک سنندج اعلام کرد: در راستای ایمن سازی و جلوگیری از حوادث احتمالی برای شهروندان و ساختمان های مجاور اگر مالکان پس از ۱۵ روز مهلت ارائه شده به شهرداری مراجعه نکنند و مالک مشخص نشود این شهرداری از طریق مراجع قضایی اقدام به ایمن سازی این منازل می کند.