رقابت‌های انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان در ۱۰ وزن و ۳۴ تیم از سراسر کشور در سالن آزادی سنندج و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی آغاز شد.

به گزارش نوای آبیدر، در این رقابت‌ها که با هدف حضور در مسابقات آسیایی هند و جهانی مجارستان به مدت دو روز در سنندج برگزار می‌شود و ۳۴۸ ورزشکار حضور دارند.

کشتی‌گیران در این مسابقات در اوزان ۵۵ کیلوگرم، ۶۰ کیلوگرم، ۶۳ کیلوگرم، ۶۷ کیلوگرم، ۷۲ کیلوگرم، ۷۷ کیلوگرم، ۸۲ کیلوگرم، ۸۷ کیلوگرم، ۹۷ کیلوگرم و ۱۳۰ کیلوگرم با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

در وزن ۵۵ کیلوگرم ۳۷ نفر، ۶۰ کیلوگرم ۴۱ نفر، ۶۳ کیلوگرم ۴۱ نفر، ۶۷ کیلوگرم ۴۸ نفر، ۷۲ کیلوگرم ۴۲ نفر و ۷۷ کیلوگرم ۳۲ نفر شرکت کرده‌اند.

همچنین در وزن ۸۲ کیلوگرم ۳۴ نفر، ۸۷ کیلوگرم ۲۴ نفر، ۹۷ کیلوگرم ۲۷ نفر و ۱۳۰ کیلوگرم ۲۲ نفر شرکت رقابت می‌‌کنند.