معاون شهرسازی و معماری شهرداری سنندج از صدور یک هزار و 361 پروانه ساختمانی در طول سال گذشته خبر داد و گفت: شهرداری منطقه سه با صدور 436 پروانه ساختمانی بیشترین آمار را در بین شهرداری مناطق و نواحی در سال گذاشته داشته است.

به گزارش نوای آبیدر، روناک بابایی روز پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پروانه ساختمانی از اسناد رسمی بوده که اجازه ساخت و یا بازسازی را طبق قوانین مشخص به مالک یا پیمانکار ملک می دهد.

بابایی عنوان کرد: شهروندان باید قبل از هرگونه اقدام به ساخت و ساز براساس ضوابط و قوانین؛ نسبت به اخذ مجوز و صدور پروانه ساختمانی از شهرداری اقدام نمایند.

وی بیان کرد: رعایت اصول فنی و ضوابط شهرسازی، بهره مند شدن از تسهیلات بانکی، بیمه و استفاده از تجارب فنی و مهندسی از مهم ترین اهداف اخذ پروانه ساختمانی است.

وی از صدور یک هزار و ۳۶۱ پروانه ساختمانی در طول سال گذشته خبر داد و گفت: شهرداری منطقه سه با صدور ۴۳۶ پروانه ساختمانی بیشترین آمار را در بین شهرداری مناطق و نواحی در سال گذاشته داشته است.

بابایی اعلام کرد: سال گذشته شهرداری منطقه یک ۳۶۷ پروانه، منطقه دو تعداد ۱۶۵ پروانه، منطقه سه تعداد ۴۳۶ پروانه، ناحیه ویژه بهاران ۳۶۱ پروانه، ناحیه منفصل حسن آباد ۳۱ پروانه و ناحیه منفصل شهری ننله یک پروانه ساختمانی صادر نموده و ناحیه منفصل نایسر نیز هیچ پروانه ساختمانی صادر ننموده است.

وی افزود: از این تعداد پروانه ۵۳ مورد به اضافه اشکوب، ۶۰۲ مورد صدور پروانه ساختمانی، ۹ مورد تبدیل، یک مورد تجدید پروانه، ۳۶۴ مورد به تخریب و نوسازی، ۴۴ فقره تعمیرات، ۲۲۳ مورد تغییر نقشه، ۸ فقره به تغییرات، ۵۴ مورد تمدید پروانه ساختمانی، ۲ مورد حصارکشی و یک مورد نیز به دیوارکشی اختصاص داشته است.

وی اعلام کرد: در طی سال ۹۹ علاوه برصدور پروانه ساختمانی؛ تعداد ۴ هزار و ۶۷۵ گواهی ساختمانی نیز صادر شده که شامل ۲ هزار و ۸۰۲ مورد پاسخ استعلام، یک هزار و ۳۷۲ مورد عدم خلاف، ۴۸۸ فقره پایان عملیات ساختمانی، ۷ مورد مربوط به بلامانع شهرسازی، ۴ فقره پایانکار آپارتمانی، یک مورد تمدید پیمانکار و یک مورد نیز مربوط به بلامانع ناحیه است.