معاون امور استان های شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی گفت: واگذار کردن کار به عموم موجب خلق امور بزرگ می شود و روند متعالی انقلاب با نقش آفرینی مردم ایران طی شده است.

به گزارش نوای آبیدر، نورالدین قدیمی شامگاه شنبه در جمع اعضای شورای ائتلاف اصولگرایان کردستان اظهار کرد: خاطرات زیادی از رشادت های قهرمانان همه کشور در کردستان جمع است.

وی افزود: جریان انقلابی از سال ۹۴ به این نتیجه رسید که کار ماندگاری را انجام دهد و انقلاب را از انحراف نجات دهد و در این راستا یک تغییر را در شیوه کاری خود انجام داد.

قدیمی اظهار کرد: اولین کار جمعیت نیروهای انقلابی (جمنا) شکل گرفت و در انتخابات سال ۹۶ موفق شدیم ۱۶ میلیون رأی منسجم انقلابی را پشت یک نفر جمع کنیم و این دستاورد را به ما داد که می توانیم در روند انتخاباتی مردم تاثیرگذار باشیم.

وی افزود: در مجلس یازدهم ورود کردیم و انقلابی ترین مجلس را تشکیل دادیم و امیدواریم انقلابی ترین و قوی تربن مجلس به نحو احسن کار کند و مردم نتیجه آن را ببینند.

قدیمی تصریح کرد: طی دو سال اخیر سه پیروزی بزرگ را برای جریان انقلابی به دست آوردیم.

وی افزود: وقتی همه انرژی ها یکی شدند کار فوق العاده شکل می گیرد و در این راستا یک دل بودن همه نیروها از جمله عوامل پیروزی جریان انقلابی بود.

معاون امور استان های شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی گفت: یک ضلع دیگر این مثلث پیروزی، در تغییر روش ها بود و از مردم ودیعت گرفتیم که خودشان وارد میدان شوند و حرکت از پایین به بالا چیده شد.

قدیمی افزود: واگذار کردن کار به مردم موجب خلق امور بزرگ می شود و پیروزی های ما در دوران جنگ تحمیلی نیز با بسیج مردمی محقق شد و روند متعالی انقلاب با نقش آفرینی مردم ایران طی شده است.

وی خاطرنشان کرد: لطف خداوند متعال ضلع سوم پیروزی جریان انقلابی بوده خدا به کارهای ما برکت داد و این پیروزی را به عنوان نعمتی بزرگ به ما ارزانی داشت و یک بار دیگر به نیروهای انقلابی فرصت داده شد.

قدیمی افزود: در مقابل این پیروزی سه نوع برخورد می توانیم داشته باشیم که شامل بی تفاوت بودن، نگاه غنیمتی و دیگری نیز فرض نعمت خداوند متعال است که این مبحث سوم باید مدنظر قرار گیرد.

وی تصریح کرد: شورای ائتلاف سه وظیفه دارد که یکی گسترش کمی و کیفی در سطح و عمق بوده و وظیفه دوم کادر سازی است.

قدیمی خاطر نشان کرد: یکی از کارهای اساسی شناسایی نیروها، تشکیل کادر و آموزش آنها برای گرفتن مسئولیت است.

وی افزود: وظیفه سوم کمک به دولت است و برای نیروهای انقلابی این مهم فریضه است.

قدیمی اظهار داشت: وظیفه نیروهای انقلابی روشنگری است و مشکلات دولت یک شبه به وجود نیامده است تا یک شبه برطرف شود.

وی تصریح کرد: هشت سال زمین را شخم زدند اما به جای دانه متاسفانه مین کاشتند.

قدیمی اظهار کرد: خدمت به مردم اصل است و اختلاف سلیقه را باید بگذاریم کنار و تا زمانی که دولت در کنار مردم باشد از دولتمردان حمایت خواهیم کرد و در این راستا باید نیروهای توانمند را در شهرستان های مختلف به دولت معرفی کنیم.