رقابت‌های لیگ منطقه‌ای و چندجانبه کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان شامگاه جمعه با حضور 220 کشتی ‌گیر از 6 استان کشور در سنندج به‌ کار خود پایان داد.

به گزارش نوای آبیدر، در رقابت‌های لیگ منطقه‌ای رشته کشتی فرنگی، استان‌های ایلام، لرستان و کردستان عناوین اول تا سوم را به‌ خود اختصاص دادند.

در رشته کشتی آزاد، کرمانشاه در جایگاه نخست ایستاد، لرستان دوم شد و همدان عنوان سوم را کسب کرد.

در رقابت‌های چندجانبه کشتی فرنگی، کردستان سکوی نخست را تصاحب کرد، کرمانشاه جایگاه دوم را به‌دست آورد و لرستان سوم شد.

در کشتی آزاد، استان‌های لرستان، همدان و کردستان به‌ترتیب عناوین اول تا سوم را از آن خود کردند.

در این مسابقات ورزشکاران استان‌های همدان، لرستان، کرمانشاه، ایلام، مرکزی و کردستان در دو بخش لیگ منطقه‌ای و چند جانبه به رقابت‌ پرداختند.