امام جمعه سنندج گفت: مردم از خلف وعده دولتمردان ناراحت هستند و انتظار داریم رفع مشکلات معیشتی جزو اولویت های دولت جدید باشد.

به گزارش نوای آبیدر، ماموستا فایق رستمی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سنندج اظهار کرد: تحریم های گسترده دشمنان و شرایط کرونایی موجب بروز مشکلات معیشتی برای مردم شده است.
وی افزود: در کنار این مشکلات متأسفانه شاهد خلف وعده هایی هم از سوی دولت مردان تدبیر و امید بودیم که موجب ناراحتی مردم شده است.
امام جمعه سنندج خاطرنشان کرد: نظارت ضعیف بر بازار به ویژه در حوزه مسکن موجب افزایش قیمت مصالح ساختمانی و گران شدن بازار مسکن و فشار به خانوارها شده است.
ماموستا رستمی افزود: انتظار داریم دولت جدید با نظارت درست بر بازار برای رفع مشکلات معیشتی مردم همتی ویژه داشته باشد.
امام جمعه سنندج در ادامه سخنان خود از مشکلات معیشتی به عنوان عاملی مهم در بروز آسیب های اجتماعی یاد کرد و گفت: متأسفانه در چند ماه اخیر شاهد افزایش مشاجرات خانوادگی هستیم که باید با سعه صدر کنترل شود.
ماموستا رستمی افزود: جان و مال مسلمانان حرمت دارد و باید با افرادی که موجب ناامنی اجتماعی می شوند برخورد کرد.
امام جمعه سنندج در پایان سخنان خود از ثبت منظر فرهنگی هورامان به عنوان افتخاری بزرگ برای مردم کردستان یاد کرد و گفت: باید این مهم زمینه ساز حفظ شاخصه های فرهنگی و توسعه منطقه شود.