معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه پیام نور از راه اندازی کانون های تقریب مذاهب در سطح مراکز و واحدهای تابعه این دانشگاه در سطح کشور خبر داد.

 

به گزارش نوای آبیدر، محمد هادی امین ناجی روز سه شنبه در همایش نقش شهید سلیمانی در وحدت جهان اسلام و آزادی قدس در سنندج اظهار کرد: پذیرش سخن و دیدگاه های مختلف مبتنی بر مبانی نبوی یکی از نیازهای امروز ماست.

وی افزود: در چنین هفته ای که سالیان متمادی برگزار می شود نیازمند گام های اجرایی تر برای تحقق وحدت و همدلی همه مسلمانان هستیم.

امین ناجی اظهار کرد: اگر به سیره امام خمینی(ره) توجه کنیم به این مهم می رسیم که اسلام مرز نمی نشناسد و باید همه مسلمانان نسبت به همدیگر دغدغه مند باشند.

معاون فرهنگی دانشگاه پیام نور تصریح کرد: در این راستا وقتی به اقدامات شهید سلیمانی نگاه می کنیم این دغدغه مندی و تلاش برای رفع نگرانی‌ های جهان اسلام موج می زند.

امین ناجی افزود: شهید سلیمانی برای آرامش در جهان اسلام و رفع دغدغه مسلمانان همیشه در میدان بود و اقدامات ماندگاری را انجام داد.

وی خاطرنشان کرد: امروز در جریان تقریب مذاهب اسلامی می خواهیم این فضای امن را برای تک تک مسلمانان داشته باشیم لذا تشکیل چنین هم اندیشی هایی می تواند برای اشاعه فرهنگ تقریب موثر باشد.

وی اعلام کرد: دانشگاه پیام نور برای افزایش همدلی تلاش داشته است که کانون های تقریب مذاهب را در نقاط مختلف کشور ایجاد کند و دبیرخانه این حرکت ملی در استان گلستان فعال است.