پویانمایی زیست‌شناسان کوچک ساخته فهیمه ذبیحی سلطانی و رضااحمدیاری هنرمندان انیماتور سنندجی در پنجاهمین جشنواره بین‌المللی فیلم رشد به عنوان اثر برگزیده هیات داوران در بخش بهترین پویانمایی آموزشی انتخاب شد.

به گزارش نوای آبیدر، پویانمایی زیست‌شناسان کوچک مجموعه‌ای ۱۳ قسمتی از تولیدات سیمای مرکز کردستان است و داستان این مستند بدین‌گونه است که، روژین و برادر بزرگش رامین، خواهر و برادری هستند که به دنبال جواب سوالات خود هستند آنها در کتابخانه خانه‌شان با موشی آشنا می‌شوند که اجداد او در آزمایشگاه‌های انسان‌ها با هوش و دارای قدرت تکلم شده و سپس فرار کرده‌اند آنها با هم دوست شده و برای کشف حقایق علمی با هم ماجراجویی می‌کنند و به سفرهای شگفت انگیزی می‌روند.

از دیگر آثار رضا احمدیاری و فهیمه ذبیحی سلطانی زوج هنرمند سنندجی می‌توان به ساخت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی پویانمایی «ﻫﯿﻮا ﭼﻮﭘﺎن ﮐﻮﭼﮏ«(ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش ﺳﯿﻤﺎی اﺳﺘﺎﻧ‌‌‌‌‌ﻬﺎ و ﭘﺨﺶ ﺷﺪه از ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎی اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن)، «ﮐﺎراﮔﺎه ﺟﻨﮕﻞ«(ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎی ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺮدﺳﺘﺎن)، «ایرانیان«، ﻟﻮح ﻓﺸﺮده «ﻧﻘﻞ و ﻧﺒﺎت« و … ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﯿﻠﻢ (ﮐﻮﺗﺎه، ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ)، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و ﺳﺮﯾﺎل ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ اشاره کرد.

گفتنی است، پویانمایی زیست‌شناسان کوچک اثر برگزیده هیات داوران به عنوان بهترین پویانمایی آموزشی در پنجاهمین جشنواره بین‌المللی فیلم رشد انتخاب شده و دیپلم افتخار و جایزه نقدی جشنواره را کسب کرد.