رئیس پارک علم و فناوری کردستان گفت: شرکت های دانش بنیان استان در یک سال اخیر ۵۴۰ میلیارد ریال درآمدزایی کرده اند و با برنامه ریزی انجام شده سعی داریم که در تمامی شهرستان ها مراکز رشد راه اندازی کنیم.

به گزارش نوای آبیدر، حامد قادرزاده روز یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پارک علم و فناوری کردستان در نظر دارد که ارتباط تنگاتنگی با جامعه رسانه داشته باشد.

وی افزود: انتظار داریم رسانه های استان در حوزه علم و فناوری خلق محتوا کنند و ما استقبال می کنیم.

قادرزاده تصریح کرد: پذیرای تمامی نخبگان کردستانی در رشته های مختلف هستیم.

رئیس پارک علم و فناوری کردستان خاطرنشان کرد: تنوع در رسانه موجب توسعه جامعه است و با استفاده از کارکردهای جدید در حوزه رسانه می توان به تأثیر گذاری هر چه بیشتر رسانه ها در جامعه واقف شد.

قادرزاده اذعان کرد: در همه شهرستان ها می خواهیم مرکز رشد داشته باشیم و برای این مهم نیازمند زمین هستیم.

محمدی معاون پارک علم و فناوری کردستان نیز در این جلسه اظهار داشت: هم اکنون ۱۲۰ واحد فناور در پارک علم و فناوری کردستان مستقر بوده که ۷۵ مورد در مرحله رشد و ۱۷ مورد در مرحله پیش رشد هستند.

وی افزود: در حال حاضر۸۵۰ نفر از جوانان نخبه کردستانی در شرکت های دانش بنیان زیر مجموعه پارک علم و فناوری کردستان شاغل هستند و در یک سال اخیر بیش از ۵۴۰ میلیارد ریال برای استان درآمدزایی کرده اند.