فرماندار سنندج گفت: دشمنان قسم خورده نظام با استفاده از ابزار رسانه به انحراف افکار جوانان روی آورده اند لذت خواص رسالت بزرگی بر عهده دارند و باید با شفافیت با مردم صحبت کنند.

به گزارش خبرنگار نوای آبیدر، حسن عسکری یکشنبه شب در نشست با معتدمین، متنفذین و نخبگان شهرستان سنندج اظهار کرد: درگذشت خانم مهسا امینی همه ما را ناراحت کرد و همه ما متأسفیم که یک هموطن فوت کرده است اما باید بدانیم که اسم وی یک اسم رمز علیه انقلاب اسلامی ایران بود.

وی افزود: اسم رمز مهسا امینی فرصتی برای افرادی که کینه انقلاب اسلامی را در دل دارند فراهم کرد و شاهد توطئه افکنی های آنان بودیم.

فرماندار شهرستان سنندج تصریح کرد: اگر آن ها حامی حقوق زنان هستند چرا در خصوص کشتار زنان و دختران افغانستان سکوت کرده اند.

عسکری افزود: خواص رسالت بزرگی بر عهده دارند و باید با شفافیت با مردم صحبت کنند و از جنایت گروهک های ضد انقلاب برای مردم توضیح دهند.

وی خاطرنشان کرد: تعداد مجروحین نیروی انتظامی چند برابر اغتشاش گران است و این نشانه مدارا کردن با مردم است.

فرماندار شهرستان سنندج تصریح کرد: نظام در مقابل جوانان فریب خورده با رأفت و با مزدوران دشمن و عوامل ضد انقلاب با شدت برخورد خواهد کرد.

عسکری افزود: دشمنانی که علیه نظام اسلامی ایران حیله کنند اگر در آن سوی مرزها نیز باشند با آن ها مقابله خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: نخبگان، معتمدین، متنفذین ما باید تلاش کنند اسلام رحمانی را آن طوری که در قرآن و سنت پیامبر آمده است به جوانان معرفی کنند.