شهردار سنندج گفت: حوزه حمل و نقل اولویت این شهرداری در اجرای شهر الکترونیک است.

به گزارش نوای آبیدر ، سیدانور رشیدی یکشنبه شب در جلسه دولت الکترونیک که در سالن شهدای گمنام استانداری برگزار شد، اظهار کرد: وقتی شورای دوره ششم و مدیریت شهری این دوره فعالیت خود را شروع کرد، شهرداری الکترونیک در مرحله صفر قضیه بود.

 

وی افزود: فاز اول کار را با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط شروع کردیم و پرتال اتصال به پنجره ملی طراحی شده و در حال انجام مقدمات هستیم که تا پایان آبان ماه به اتمام می‌رسد.

 

شهردار سنندج خاطرنشان کرد: در زمینه برون‌سپاری خدمات نیز اقدامات خوبی در مجموعه شهرداری انجام شده و در حال حاضر عوارض خودروی در ۵۲ دفتر پیشخوان دولت در سطح شهر انجام می‌شود.

 

وی اذعان کرد: شهرداری الکترونیک و هوشمندسازی سطح شهر با اولویت بحث حمل و نقل در شهر سنندج دنبال می‌شود و از تمام ظرفیت‌های موجود در این خصوص استفاده می‌کنیم.

 

رشیدی تصریح کرد: اولویت شهرداری سنندج در اجرای شهر هوشمند و دولت الکترونیک و برون‌سپاری خدمات، شرکت‌های دانش بنیان و پارک علم و فناوری است.