امام جمعه سنندج گفت: حضرت علی(ع) اسوه عدالت و مجاهدت برای مسلمانان در طول تاریخ است.

ماموستا فایق رستمی در گفت و گو با خبرنگار نوای آبیدر، اظهار کرد: اسلام جامع ترین و کامل ترین برنامه را به انسان ها ارائه کرده است و هرگاه مسلمانان به این آموزه های هویت بخش توجه کرده اند توانسته اند قله های عظیم علم و اقتدار را فتح کنند.

وی افزود: مسلمانان صدر اسلام با تأسی از منویات پیامبر اکرم(ص) بنیان جامعه ای را بنا نهادند که به مدینه فاضله رسول الله(ص) مشهور شد و با حاکم شدن آموزه های اسلامی در آن زمان بسیاری از ملل تحت تأثیر دین جامع و کامل اسلام قرار گرفتند.

امام جمعه سنندج تصریح کرد: نقش بزرگان دینی همچون حضرت علی(ع) در نشر آموزه های اسلامی کلیدی و ویژه بوده و ایشان دارای جایگاه والایی در بین همه مسلمانان هستند.

ماموستا رستمی خاطرنشان کرد: حضرت علی(ع) علاوه بر اینکه پسر عمو و داماد رسول الله(ص) و از اصحاب ایشان محسوب می شوند در مدیریت جامعه اسلامی نیز پس از رسول الله(ص) خلافت بر مسلمین را برعهده داشته و در بسیاری از ممالک آن زمان تلاش هایی را در مسیر نشر اسلام و آموزه های قرآنی انجام دادند.

وی افزود: سیره و زندگی حضرت علی(ع) به عنوان مجاهدی خستگی ناپذیر و عادلی واقعی برای همیشه تاریخ الگویی عملی برای مسلمانان بوده و همه پیروان مذاهب اسلامی بر این امر واقفند.

امام جمعه سنندج تأکید کرد: در این برهه زمانی که دشمنان چشم طمع به منافع مسلمانان دوخته اند باید با تأسی از سیره بزرگانی همچون حضرت علی(ع) به مجاهدت و مقابله با توطئه دشمنان و خوارج زمان بپردازیم.