فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان گفت: جنگ ما با آمریکا تمام شدنی نیست و انتقام خون شهید سلیمانی در طول زمان ادامه خواهد داشت.

به گزارش نوای آبیدر، سردار حسینی در دومین سالگرد شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در سنندج اظهار کرد: طی چند روز گذشته برای دومین بار است که شاهد حضور آگاهانه مردم کردستان در این مراسم هستیم که نشان از بصیرت و معرفت بالای مردم ماست.
وی افزود: امردز آماده ایم تا از مقام شاخص این بزرگوار تجلیل کنیم چرا که شهید سلیمانی مجاهد و سرباز ولایت بود.
فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان تصریح کرد: دین باوری، خطر پذیری، ولایت مداری، مردم باوری و انقلابی گری و استکبار ناپذیری و به شدت مومن و انقلابی از ویژگی های شهید سلیمانی بود.
وی افزود: امروز شهید سلیمانی یک مکتب است و همانطور که رهبری فرمودند دشمنان بیشتر از شهید سلیمانی می ترسند تا زمانی که سردار سلیمانی بود.
وی خاطرنشان کرد: سردار سلیمانی مردم میدان و مجاهد واقعی و مدافع جهان اسلام بود که با جامع نگری به مواجه با جبهه استکبار پرداخت.
فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان اظهار کرد: شهید سلیمانی ارتشی مردمی و انقلابی را برای مبارزه با جریان تکفیری ساخت و این مهم حاصل اندیشه و تفکر این مجاهد بزرگ بود.
سردار حسینی تصریح کرد: جنگ ما با آمریکا تمام شدنی نیست و انتقام خون شهید سلیمانی در طول زمان ادامه خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: ضربه به عین الاسد یکی از اقدامات انتقامی ما بود و امروز شاهد ایستادگی جهان اسلام در برابر جبهه استکبار هستیم و مکتب حاج قاسم سلیمانی جهانی شده است.