استاندار کردستان گفت: تا اطلاع ثانوی روزهای پنجشنبه مراکز اداری و آموزشی به غیر از مراکز خدماتی، بانک ها و دستگاه قضایی تعطیل هستند.

به گزارش خبرنگار نوای آبیدر، اسماعیل زارعی کوشا روز شنبه در جلسه ستاد بحران استان کردستان در سنندج اظهار کرد: در هفته گذشته اختیار تصمیم گیری برای کاهش ساعت اداری و تعطیلی مراکز آموزشی به استانداران تفویض شده است.

وی افزود: تا اطلاع ثانوی روزهای پنجشنبه مراکز اداری و آموزشی به غیر از مراکز خدماتی، بانک ها و دستگاه قضایی تعطیل هستند.

زارعی کوشا خاطرنشان کرد: از شنبه تا چهارشنبه هر هفته هم ساعت کاری ادارات و بانک های استان ساعت ۹ صبح آغاز می شود.

استاندار کردستان اظهار داشت: مراجع قضایی هم با یک ساعت تأخیر شروع به کار می کنند.