بیمارستان تک تخصصی چشم پزشکی با حضور گروه جهادی متشکل از متخصصان چشم پزشکی اعزامی از تهران در ناحیه منفصل شهری نایسر و توسط ناحیه مقاومت بسیج سپاه سنندج دایر شد.

به گزارش نوای آبیدر، سرهنگ حسن عسکری ظهر امروز در بازدید از بیمارستان تک تخصصی چشم پزشکی که با حضور گروه جهادی چشم پزشکی اعزامی از بسیج جامعه پزشکی تهران در ناحیه منفصل شهری نایسر دایر شده است اظهار کرد: بسیج جامعه پزشکی سپاه سنندج در طول سال در قالب طرح شهید رهنمون به مناطق محروم و حاشیه نشین این شهرستان خدمات بسیاری را ارائه می کند.

وی افزود: شناسایی و غربالگری بیماران نیازمند و معرفی آن ها به مراکز درمانی برای انجام عمل جراحی رایگان از جمله این خدمات است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه سنندج خاطرنشان کرد: گروه جهادی چشم پزشکی اعزامی از تهران طی سه روز در ناحیه منفصل شهری نایسر مستقر خواهند بود و بیماران نیازمند را ویزیت می کنند.

سرهنگ عسکری اعلام کرد: در این ویزیت ها، عینک و دارو رایگان در اختیار بیماران قرار می گیرد و افرادی هم که نیاز به عمل جراحی داشته باشند در بیمارستان کوثر عمل خواهند شد.