سردار سیدصادق حسینی فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان صبح امروز از کوه های مسجد میرزا در منطقه چهل چشمه دیواندره بازدید به عمل آورد.

به گزارش نوای آبیدر, سردار سیدصادق حسینی فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان صبح امروز از کوه های مسجد میرزا در منطقه چهل چشمه بازدید به عمل آورد.