سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشور، گفت: خوشبختانه امنیت فوق العاده ای بر استان کردستان و مرزهای آن حاکم است.

به گزارش نوای آبیدر، سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشور صبح امروز در بدو ورود به استان کردستان و در جمع خبرنگاران در فرودگاه سنندج گفت: هدف بنده از سفر به استان کردستان سرکشی از نیروهای مسلح استان و بررسی موضوعات مربوط به نیروهای مسلح، امنیت منطقه و به خصوص مرزهای کردستان است.

وی افزود: یکی دیگر از اهداف این سفر بررسی نحوه و میزان همکاری نیروهای مسلح با دولت در انجام خدمت رسانی به مردم است.

سرلشکر باقری ادامه داد: تصمیمات مربوط با موارد ذکر شده با حضور یک ماهه ارکان گوناگون ستاد کل نیروهای مسلح در استان خواهد بود و امیدواریم تصمیمات خوبی اتخاذ شود.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح استان کردستان گفت: وضعیت امنیت استان و مرزهایش فوق العاده خوب است، البته بعضا شرارت های پراکنده ای وجود دارد که نیروهای مسلح استان  آنها را خنثی کرده اند.