مجمع انتخابات هیئت رئیسه بسیجیان شهرستان سنندج برگزار شد و اعضای منتخب معرفی شدند.

به گزارش نوای آبیدر، پیش از ظهر امروز مجمع انتخابات هیئت رئیسه مجمع بسیجیان شهرستان سنندج در سالن شهدای گمنام سپاه سنندج برگزار شد.

محمد شاه ویسی، فرشید ارغوانی، الهه نیک نام، نیشتمان فتحی، مظفر بابایی، مجید عبدی و سالار علی ویسی نامزدهای رئیس و نایب رئیس این مجمع بودند که در نهایت محمد شاه ویسی به عنوان رئیس و فرشید ارغوانی به عنوان نایب رئیس این مجمع انتخاب شدند.

امید مهتاب، سمیرا زارعی و سالار بختیاری نیز نامزدهای ناظر مجمع بودند که در نهایت سمیرا زارعی به عنوان ناظر انتخاب شد.

سرهنگ مرتضی میرآقایی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه سنندج در این مجمع اظهار کرد: امروز شاهد برگزاری دومین مجمع بسیجیان شهرستان هستیم تا اعضای جدید هیئت رئیسه این مجمع معرفی شوند.

وی افزود: از زحمات و خدمات بسیجیان عضو ۶ کارگروه تخصصی این مجمع برای پیشبرد امور مرتبط با شهرستان تقدیر می کنیم.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه سنندج اظهار داشت: در کارگروه های ۶ گانه بسیج شهرستان شاهد پیگیری برنامه های مختلف فرهنگی و اجتماعی بودیم و امیدواریم مطالبه نتیجه محور بسیجیان در این مجمع پیگیری شود.