رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری سنندج با بیان اینکه رایزنی لازم برای به کارگیری دستفروشان پیاده راه فردوسی در پروژ ه های مشارکتی شهرداری را داریم گفت : روز گذشته برای تمامی دستفروشانی که در اجرای طرح ساماندهی ثبت نام نموده اند پیامک مبنی بر دعوت به کار در پروژ ه های مشارکتی ارسال شده است.

به گزارش نوای آبیدر،رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری سنندج اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته و اطلاع رسانی قبلی در راستای نظم دهی ، تسهیل در عبور و مرور عابرین و همچنین مطالبه بحق شهروندان ، طرح ساماندهی دستفروشان پیاده راه فردوسی وارد فاز اجرایی شد .

تورج سلطنت پوری بیان کرد: بر همین اساس هفت نقطه در سطح شهر برای برپایی روز بازار و همچنین ساعت ۱۸:۳۰ غروب برای برپایی شب بازار در پیاده راه فردوسی برای دستفروشان تعیین شد.

 

وی گفت : برخی از دستفروشان به زمان تعیین شده اعتراض دارند و بحث بیکاری و مشکلات معیشتی را بهانه  کردند.

سلطنت پوری افزود: در راستای رفع مشکلات بیکاری دستفروشان پیاده راه فردوسی رایزنی لازم صورت گرفته تا در صورت تمایل دستفروشانی که در طرح ساماندهی ثبت نام نموده اند در پروژ ه های مشارکتی شهرداری بکار گیری شوند.

 

وی عنوان کرد : در راستای اطلاع رسانی به  این افراد روز گذشته به تمامی دستفروشان این پیاده راه که قبلا ثبت نام نموده اند پیامک دعوت به کار در پروژ های شهرداری ارسال شده ولی هیچکدام ازاین افراد تمایلی به اشتغال درطرح های عمرانی ندارند.

وی تاکید کرد : قطعاً طرح ساماندهی دستفروشان  که مطالبه اصلی شهروندان از مجموعه مدیریت شهری است بدون تغییر اجرا می شود و امیدواریم که دستفروشان هم خود را با برنامه زمانبدی شده وفق دهند .

 

 

انتهای پیام/