مدیر شهرداری منطقه سه سنندج از اجرای عملیات مرمت و بهسازی بلوار خندق خبر داد و گفت: در راستای زیبا سازی این پارک عملیاتی نظیر جدول گذاری ، مرمت کف فرش ، رنگ آمیزی مبلمان پارکی ، هرس درختان و تعمیر و بهسازی روشنایی این پارک در حال اجرا است .

به گزارش نوای آبیدر ، عملیات مرمت و بهسازی بلوار خندق در حال اجرا است .

مدیر شهرداری منطقه سه سنندج اظهار داشت : بلوار خندق یکی از مکان های گردشگر پذیر در حوزه شهرداری این منطقه است .

مهندس فواد کریمی بیان کرد: بلوار خندق بواسطه اماکنی نظیر عمارت خسروآباد و همچنین مجسمه مستوره اردلان اولین تاریخ نگار زن در جهان و شاعر نام آوازه کورد یکی از پارک های جذاب برای گردشگران ، مسافران و همچنین شهروندان است.

وی گفت : در راستای زیبا سازی و همچنین بهسازی این بلوار عملیات مرمت و بهسازی آن در دستور کار این شهرداری قرار گرفت .

کریمی اعلام کرد : در راستای بهسازی این پارک عملیاتی نظیر جدول گذاری ، مرمت کف فرش ، رنگ آمیزی مبلمان پارکی ، هرس درختان و تعمیر و بهسازی سیستم روشنایی این مسیر در حال اجرا است .

وی ابراز امیدواری نمود: با اجرای عملیات بهسازی بلوار خندق بتوانیم موجبات رضایتمندی شهروندان و گردشگران را فراهم نماییم