رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری سنندج گفت: عملیات اصلاح هندسی دو بلوار در ناحیه منفصل شهری نایسر سنندج به منظور جلوگیری از تصادفات و کاهش و روان سازی ترافیک در حال اجرا است.

به گزارش نوای آبیدر،‌ فرشاد منبری اظهار کرد: بلوار امام شافعی و بلوار گاز  دو  معبر اصلی در ناحیه منفصل شهری نایسراست که متحمل بار ترافیکی زیادی است.

وی گفت: تداخل خودروها در مسیر ورودی این دو معبر اصلی بعضاً باعث بروز تصادفات و ایجاد ترافیک در ورودی این ناحیه می‌شود.

وی عنوان کرد: به منظور جلوگیری از بروز تصادف و باز شدن گره ترافیکی، ایمن سازی معبر و سهولت در عبور و مرور؛ عملیات اصلاح هندسی ورودی نایسردر ابتدای این دو بلوار در دستور کار قرار گرفت.

وی تصریح کرد: درهمین راستا عملیات تعریض بلوار اصلی بطول۱۶۰ متر و عرض ۷ متر، احداث رمپ، احداث دوربرگردان در ورودی نایسر و عملیات هدایت آب‌های سطحی هم انجام خواهد شد.

منبری ابراز امیدواری کرد: با اجرای اصلاح هندسی ورودی این بلوار مشکلات ترافیکی موجود مرتفع و موجبات سهولت در تردد خودروها را فراهم  می‌شود.