فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان گفت: پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت باید نقش راهبردی دیروزشان در جنگ سخت را امروز در عرصه جنگ نرم ایفا کنند.

به گزارش خبرنگار نوای آبیدر، سردار سید صادق حسینی روز پنج شنبه در همایش خط مقدمی ها ویژه فرماندهان پیشکسوت دفاع مقدس کردستان در سنندج اظهار کرد: شهدای کردستان مظلوم ترین شهدای انقلاب بودند اما سهمشان در انقلاب اسلامی برجسته است.

وی افزود: آنچه اتفاق افتاد رویا نبود و حتی یک رویای صادقه هم نبود بلکه یک واقعیت صادقه بود که توسط نیروهای جان بر کف انقلاب اسلامی اتفاق افتاد.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان گفت: آن هایی که آسمانی شدند برای همیشه تاریخ ماندگار شدند و آن هایی که آزاده شدند الان آزاده هستند و آن هایی که جانباز شدند با خدا معامله کردند.

سردار حسینی افزود: عمر همه انسان ها یک بازه زمانی دارد و امروز وظیفه داریم که حوادث دوران دفاع مقدس و اتفاقات دیروز را برای فرزندان امروز انقلاب بیان کنیم تا از تحریف واقعیت ها توسط دشمنان جلوگیری کنیم.

وی خاطرنشان کرد: شهدای ما امامزادگان عشق هستند که بسیاری از مردم از آن ها حاجت می گیرند.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان تصریح کرد: هر کدام از پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت به عنوان الگوهای عینی ایثار و فداکاری در جامعه قلمداد می شوند.

سردار حسینی افزود: یک بخش جهاد تبیین به دوران دفاع مقدس و بخشی دیگر هم به مسائل روز بر می گردد چون برخی ها تحت تاثیر عملیات روانی دشمن قرار می گیرند چون دشمن می داند که از جنگ سخت نمی تواند نتیجه بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: دهه هشتادی ها باید در مکتب جبهه تربیت شوند و با فرهنگ اسلامی آشنا شوند.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان تصریح کرد: پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت باید نقش راهبردی دیروزشان در جنگ سخت را امروز در عرصه جنگ نرم ایفا کنند.

سردار حسینی افزود: میوه شیرین ایثار و شهادت نسل های گذشته انقلاب را باید دهه نودی ها بچینند و نگذاریم که دشمنان از نسل آینده ساز جامعه ما انتقام شکست هایشان را بگیرند.

وی اظهار داشت: دشمن لجوجی داریم که فقط منافع مالی برایشان مهم است و کشتن اقشار مختلف برایشان اهمیتی ندارد.