بایگانی‌های مدیر | وب سایت رسمی نوای آبیدر
مدیر متخلف مدرسه به کاشت ۲۰ اصله نهال محکوم شد 16 مهر 1399

مدیر متخلف مدرسه به کاشت ۲۰ اصله نهال محکوم شد

کاظمی شهردار منطقه یک سنندج گفت: مدیر یکی از دبیرستان های واقع در این منطقه که اقدام به بریدن خودسرانه یک درخت کهنسال کرده بود از طرف کمیسیون بهسازی و توسعه فضای سبز شهرداری سنندج محکوم به کاشت ۲۰ اصله نهال شد.