برپایی بیمارستان تک تخصصی چشم پزشکی در ناحیه منفصل شهری نایسر | وب سایت رسمی نوای آبیدر | وب سایت رسمی نوای آبیدر
برپایی بیمارستان تک تخصصی چشم پزشکی در ناحیه منفصل شهری نایسر
شناسه خبر : 982 | تاریخ انتشار : 27 دی 1399 - 12:48 |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثبت دیدگاه

گالری تصاویر مشابه