رئیس مرکز بهداشت سنندج گفت: در سه روز گذشته ۵۱۹ واحد صنفی، اماکن تجاری، ورزشی و مطب پزشکان توسط ۱۳ تیم بهداشتی گشت مشترک بازرسی شد.

به گزارش نوای آبیدر،‌ دکتر جهانبخش یوسفی اظهار داشت: در سه روز گذشته ۱۳ تیم گشت مشترک ستادی از  ۶۰ واحد صنفی و همچنین کارشناسان و بازرسان بهداشت محیط در سطح انفرادی از ۴۵۹ واحد صنفی ومراکز تجاری واماکن ورزشی ومطب پزشکان بازدید کردند.

وی افزود: در این بازرسی ها ۳۱۰  کیلوگرم انواع مواد غذایی غیر قابل مصرف و تاریخ گذشته  کشف و ضبط شد ومسوولان خاطی در این زمینه اخطاریه دریافت نموده و ملزم ومتعهد به رعایت کامل پروتکلها و موازین بهداشتی  شدند.

رئیس مرکز بهداشت سنندج اظهار داشت: بازرسان این مرکز در جریان نظارت بر سلامت مواد غذایی آماده درمراکز تهیه، طبخ وعرضه ۱۰۳ مورد بازرسی  انجام داده و در همین راستا ۱۱ مورد نمونه‌برداری برای تایید سلامت انجام شده است.

یوسفی یادآور شد: اقدامات نظارتی بر فعالیت اصناف چه در زمان کرونا وچه قبل از آن در دستور کار بازرسان این مرکز به صورت مستمر قرار دارد و با هرگونه تهدید سلامت مردم برخورد قانونی صورت می گیرد.

یوسفی درباره فعالیتها و نظارت بر سلامت نان شهر سنندج اظهار داشت: در مدت یاد شده پنج مورد نان از خبازیهای سطح شهر جهت تایید سلامت نان از نظرمیزان نمک وعدم استفاده از جوش شیرین در نان نمونه برداری شد.

وی گفت: در جریان  این نظارتها واقدامات کنترلی ۲۴ واحد صنفی مختلف به جهت قصور در اجرای کامل موازین بهداشتی اخطاریه ۲۴ ساعته بهداشتی در یافت کردند.

رئیس مرکز بهداشت سنندج اضافه کرد: پیگیری ۱۹ اخطاریه صادر شده در گذشته و پنج مورد شکایات مردمی نیز در این مدت به انجام رسید.

یوسفی به نظارت بر اقدامات وفعالیتهای بهبود کیفیت آب شرب اشاره و اظهار داشت: در سه روز گذشته ۳۷ مورد نمونه برداری آب جهت تایید سلامت آب و۲۲۰  مورد تست کلر سنجی در نقاط مختلف شهر سنندج ثبت شده است.

رئیس مرکز بهداشت سنندج نظارت بر برگزاری آزمون سراسری دکترای تخصصی PHDدکترای بیهوشی ورشته های علوم پزشکی وبهداشت تخصصی ودندانپزشکی وداروسازی در سه روز گذشته را از دیگر فعالیتهای بازرسین بهداشت محیط این مرکز عنوان کرد.

وی با تاکید بر رعایت اقدامات پیشگیرانه درمقابل بیماری کرونا گفت: درسه روز گذشته ۱۵۹ مورد نمونه‌گیری در مراکز ۱۶ ساعته سرپایی تست کرونا از نظر ابتلا به این بیماری به انجام رسیده است.