سرپرست سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: بازرسی های قرارگاه امنیت غذایی درسطح بازار تداوم خواهد داشت و هیچ کمبودی در تأمین محصولات استراتژیک در استان نداریم.

به گزارش نوای آبیدر ،پیمان اسکندری سه شنبه شب در جریان بازدید از فروشگاه ها و مراکز عرضه محصولات غذایی شهرستان سنندج اظهار کرد: مردم کردستان اطمینان داشته باشند که بازرسی های قرارگاه امنیت غذایی در سطح بازار با نظم و برنامه مدون ادامه خواهد داشت.

وی افزود: در ایام پایانی سال نظارت و بازرسی بر بازار تشدید خواهد شد و با هرگونه احتکار و گرانفروشی برخورد می شود.

اسکندری با تأکید بر ذخیره سازی محصولات استراتژیک مثل برنج، شکر، روغن و … در استان اظهار کرد: هیچ گونه کمبودی در این راستا نخواهیم داشت و در ایام پایانی سال در سطح  استان توزیع می شود.

در این بازدید مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سنندج، مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی کردستان و بازرسان قرارگاه امنیت غذایی هم حضور داشتند و این روند تا پایان سال ادامه خواهد داشت.