معاون حقوقی، امور مجلس و استان های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: انتظار داریم کردستان به مرکز بزرگترین رویداد بین المللی در حوزه فرهنگ و هنر برای کردزبانان دنیا تبدیل شود.

به گزارش نوای آبیدر ،سید محمد هاشمی روز یکشنبه در مراسم معارفه مدیر کل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان اظهار کرد: خرسندیم که نیروی متعهد سکان دار حوزه فرهنگ و هنر استان کردستان شده است.
وی افزود: علی اصغر دریایی نیرویی خوب و کاری است که هیچ جا گدایی نام و عنوان را نکرده است.
معاون حقوقی، امور مجلس و استان های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: در کردستان فرهنگ و هنر به جان تک تک مردم کردستان نشسته و هر خانواده ای یک موسسه فرهنگی است لذا کارکردن در این جا زحمت و تلاش مضاعف می طلبد واگر از یک مدیر کل در استانی دیگر چند توقع داریم اما از مدیر کل ارشاد کردستان دو صد چندان توقع داریم.
هاشمی افزود: استعداد پروری، توجه به مناطق محروم و انجام کارهای خوب در حوزه کردی از جمله مواردی است که توقع می رود در دوره جدید مدیریتی در فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان مدنظر قرار گیرد.
وی تصریح کرد: انتظار داریم نه تنها رویداد های بخشی یا موردی بلکه یک رویداد بین المللی کردی در حوزه فرهنگ و هنر در کردستان رقم زده شود.
هاشمی اظهار داشت: کردستان باید میزبان رویدادهای فاخر کردی باشد و در این راستا از برگزاری کارهای ماندگار پشتیبانی می کنیم.