به گزارش نوای آبیدر، سردار علی آزادی اظهار کرد: پلیس اماکن به منظور پیشگیری از گسترش شیوع ویروس کرونا در هفته اول اعمال محدویت‌های جامع، ۱۹۰ واحد صنفی متخلف را پلمب کرده است. وی افزود: گروه های نظارت و بازرسی شهرستان ها در ۹ روز از اجرای طرح محدودیت کرونایی از ۵هزار و ۵۴۳ واحد […]

به گزارش نوای آبیدر، سردار علی آزادی اظهار کرد: پلیس اماکن به منظور پیشگیری از گسترش شیوع ویروس کرونا در هفته اول اعمال محدویت‌های جامع، ۱۹۰ واحد صنفی متخلف را پلمب کرده است.

وی افزود: گروه های نظارت و بازرسی شهرستان ها در ۹ روز از اجرای طرح محدودیت کرونایی از ۵هزار و ۵۴۳ واحد صنفی بازدید مستمر داشته اند و در این راستا نیز به ۳ هزار و ۳۸۶ واحد اخطار شفاهی داده شده است.

فرمانده انتظامی استان کردستان خاطرنشان کرد: در این مدت نیز ۱۹۰ واحد صنفی نیز به دلیل عدم رعایت محدودیت ها توسط گروه های نظارت شهرستانی پلمب شده اند.

سردار آزادی افزود: گروه های نظارت و بازرسی شهرستانی متشکل از فرمانداری ها، ادارات صنعت، معدن و تجارت و دانشگاه علوم پزشکی بوده که نیروی انتظامی نیز این گروه ها را همراهی می کند.

وی تاکید کرد: انتظار داریم اصناف همکاری بیشتری در هفته دوم اعمال محدودیت های جامع داشته باشند، چراکه هدف از اجرای این طرح کمک به سلامت جامعه است.