مدیرکل راه و شهرسازی کردستان ازادامه عملیات اجرایی ساخت چهارخطه گردنه صلوات اباد وپیشرفت 80 درصدی آن خبر داد.

به گزارش نوای آبیدر، عرفان مرادی اظهار کرد: طرح احداث چهارخطه گردنه صلوات آباد به طول ۲۱کیلومتر بخشی از پروژه بزرگراهی سنندج –همدان است که از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و ازجمله مطالبات دیرینه مردم شریف سنندج می باشد.

مرادی ادامه داد: این پروژه در سه قطعه تعریف شده که قطعه اول آن به طول ۹٫۲ کیلومتر تحت پیمان شرکت جهاد نصر کرمانشاه ، قطعه دوم آن به طول ۵٫۴ کیلومتر تحت پیمان شرکت آوا دژو قطعه سوم آن نیز که تحت پیمان شرکت جهادنصر کردستان است ۶٫۲ کیلومتر طول دارد .

وی گفت: ۱۲ کیلومتر از پروژه قبلا به بهره برداری رسیده و هم اکنون مورد استفاده بوده و ۵ کیلومتر دیگر نیز آماده آسفالت است.

مرادی خاطرنشان کرد: درمجموع ۴، کیلومتر از مسیرباقیمانده که امیدواریم با تامین منابع اعتباری لازم بتوانیم در حداقل زمان ممکن پروژه را به بهره برداری برسانیم .

به گفته مدیرکل راه و شهرسازی کردستان ، تاکنون برای اجرای این حجم از عملیات ۶۸ و نیم میلیارد تومان هزینه شده و برای اتمام وبهره برداری از چهارخطه گردنه صلوات آباد ۴۰میلیارد تومان (بدون احتساب تونلهای چهارگانه)اعتبار مورد نیاز است.