همزمان با هفته بسیج دانش آموزی طرح ویزیت رایگان دانش آموزان ناحیه منفصل شهری حسن آباد صورت گرفت.

به گزارش نوای آبیدر، ناحیه مقاومت بسیج سپاه سنندج به مناسبت هفته بسیج دانش آموزی اقدام به اعزام تیم های پزشکی و دندانپزشکی به ناحیه منفصل شهری حسن آباد کرد.

در این اقدام خیرخواهانه بیش از ۵۰۰ نفر از دانش آموزان مدرسه ابتدایی راه دانش حسن آباد توسط اکیپ پزشکان عمومی و دندانپزشکان اعزامی ویزیت شدند.

همچنین از سوی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه سنندج ۳۰ میلیون ریال کمک هزینه تعمیرات به این مجتمع آموزشی اهدا شد و مقرر گردید که تمام دانش آموزان نیازمند به معالجه دهان و دندان نیز از سوی ناحیه مقاومت بسیج سپاه سنندج به صورت رایگان معالجه شوند.