استاندار کردستان گفت: وظیفه خبرنگاران در کارزار روایت ها ویژه است و در فضای رسانه ای دنیا باید مجاهدانه تلاش کنند.

به گزارش نوای آبیدر، اسماعیل زارعی‌کوشا روز دوشنبه در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار اظهار داشت: امروز در فضای رسانه ای دنیا با کارزار روایت ها مواجه هستیم و این مهم رسالت خبرنگاران رسانه های رسمی را سنگین تر می کند.
وی افزود: انتظار داریم رسانه ها در استان با وجود اینکه ضعف ها و مشکلات را منعکس می کنند مبحث امیدآفرینی را مدنظر داشته باشند.
استاندار کردستان تصریح کرد: بازتاب ضعف ها و مشکلات موجب امیدآفرینی در بین مردم می شود و در این راستا قدردان تلاش خبرنگاران استان هستیم.
زارعی کوشا افزود: محدودیت ها و مشکلات های بسیاری در استان داریم.
وی خاطرنشان کرد: دغدغه مسکن خبرنگاران و مجتمع رسانه ای را پیگیری می کنیم.