رئیس شورای اسلامی شهرستان سنندج گفت: موضوع استیضاح شهردار سنندج که طی چند روز اخیر در فضای مجازی مطرح شده است یک شیطنت رسانه ای بوده و کذب محض است.

سالار علی ویسی در گفت و گو با نوای آبیدر اظهار کرد: اعضای ۹ نفره شورای اسلامی شهر سنندج همگی حامی و پشتیبان سید انور رشیدی شهردار این شهر بوده و در پیشبرد امور از وی حمایت می کنند.

وی افزود: شهردار فعلی سنندج همچون شهرداران پیشین با برنامه هایی مدون سکان مدیریت شهری را بر عهده گرفته و اعضای شورای اسلامی شهر سنندج نیز با سلایق و توانمندی های مختلف با رأی قاطع خویش از سید انور رشیدی حمایت کرده اند.

علی ویسی تصریح کرد: تضارب آرا موجب پیشبرد امور بوده و یک شاخصه مهم برای تعالی در هر مجموعه ای محسوب می شود.

عضو شورای اسلامی شهر سنندج خاطرنشان کرد: طی چند روز اخیر مبحث استیضاح شهردار سنندج در فضای مجازی و توسط برخی افراد مطرح شد که موضوعی کاملا کذب و شایعه بوده و می توان گفت نوعی شیطنت رسانه ای است.

علی ویسی اذعان کرد: اینگونه شایعات نمی تواند در مسیر برنامه ریزی و اجرای فعالیت های مرتبط با شورا و شهرداری خللی ایجاد کند و قاطعانه اعلام می کنیم که اعضای شورای شهر سنندج پشتیبان شهردار برای اجرای برنامه هایش هستیم.